top of page

Zapraszamy na warsztaty

Oferta warsztatów dla grup

zainteresowanych prosimy  o kontakt pod numerem +48 536 489 710

Dla Dzieci

Trening koncentracji i pamięci

dla grup do 6 r. ż. lub od 7 r. ż.

ilość uczestników: minimum 5

czas trwania: 70 minut

cena za osobę: 40zł

w przypadku zajęć z kotem terapeutycznym:

ilość uczestników: od 3 do 5

czas trwania: 40 minut

cena za osobę: 40zł

Trening radzenia sobie z emocjami

dla grup do 6 r. ż. lub od 7 r. ż.

ilość uczestników: minimum 5

czas trwania: 70 minut

cena za osobę: 40zł

w przypadku zajęć z kotem terapeutycznym:

ilość uczestników: od 3 do 5

czas trwania: 40 minut

cena za osobę: 40zł

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

dla grup do 6 r. ż. lub od 7 r. ż.

ilość uczestników: minimum 5

czas trwania: 70 minut

cena za osobę: 40zł

w przypadku zajęć z kotem terapeutycznym:

ilość uczestników: od 3 do 5

czas trwania: 40 minut

cena za osobę: 40zł

Trening kreatywnego myślenia

dla grup do 6 r. ż. lub od 7 r. ż.

ilość uczestników: minimum 5

czas trwania: 70 minut

cena za osobę: 40zł

w przypadku zajęć z kotem terapeutycznym:

ilość uczestników: od 3 do 5

czas trwania: 40 minut

cena za osobę: 40zł

-

-

-

Trening

 motoryczny

dla grup do 6 r. ż. lub od 7 r. ż.

ilość uczestników: minimum 5

czas trwania: 70 minut

cena za osobę: 40zł

w przypadku zajęć z kotem terapeutycznym:

ilość uczestników: od 3 do 5

czas trwania: 40 minut

cena za osobę: 40zł

Trening relaksacyjny Jacobsona

dla grup do 6 r. ż. lub od 7 r. ż.

ilość uczestników: minimum 5

czas trwania: 70 minut

cena za osobę: 40zł

w przypadku zajęć z kotem terapeutycznym:

ilość uczestników: od 3 do 5

czas trwania: 40 minut

cena za osobę: 40zł

Jak sobie radzić w konflikcie?

dla grup do 6 r. ż. lub od 7 r. ż.

ilość uczestników: minimum 5

czas trwania: 70 minut

cena za osobę: 40zł

w przypadku zajęć z kotem terapeutycznym:

ilość uczestników: od 3 do 5

czas trwania: 40 minut

cena za osobę: 40zł

Czym jest stres i jak sobie z nim radzić?

dla grup do 6 r. ż. lub od 7 r. ż.

ilość uczestników: minimum 5

czas trwania: 70 minut

cena za osobę: 40zł

w przypadku zajęć z kotem terapeutycznym:

ilość uczestników: od 3 do 5

czas trwania: 40 minut

cena za osobę: 40zł

Dla Rodziców

Jak pomagać dziecku regulować emocje?

ilość uczestników: minimum 5

czas trwania: 120 minut

cena za osobę: 90zł

Jak wspierać dzieci i budować ich poczucie własnej wartości?

ilość uczestników: minimum 5

czas trwania: 120 minut

cena za osobę: 90zł

Jak pomagać dziecku radzić sobie ze stresem?

ilość uczestników: minimum 5

czas trwania: 120 minut

cena za osobę: 90zł

Pozytywna dyscyplina

ilość uczestników: minimum 5

czas trwania: 120 minut

cena za osobę: 90zł

-

-

-

Jak pracować z agresją u dzieci?

ilość uczestników: minimum 5

czas trwania: 120 minut

cena za osobę: 100zł

Jak pracować z lękiem u dzieci?

ilość uczestników: minimum 5

czas trwania: 120 minut

cena za osobę: 100zł

Co każdy rodzic powinien wiedzieć o autyzmie?

ilość uczestników: minimum 5

czas trwania: 120 minut

cena za osobę: 100zł

Co każdy rodzic powinien wiedzieć o ADHD?

ilość uczestników: minimum 5

czas trwania: 120 minut

cena za osobę: 100zł

Budowanie zaufania w rodzinie

ilość uczestników: minimum 5

czas trwania: 120 minut

cena za osobę: 80zł

Cierpliwość. Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie

ilość uczestników: minimum 5

czas trwania: 120 minut

cena za osobę: 80zł

Co każdy rodzic powinien wiedzieć o depresji?

ilość uczestników: minimum 5

czas trwania: 120 minut

cena za osobę: 100zł

Co każdy rodzic powinien wiedzieć o zaburzeniach odżywiania?

ilość uczestników: minimum 5

czas trwania: 120 minut

cena za osobę: 100zł

bottom of page