top of page

Psychoterapia par

Powodów do rozpoczęcia terapii par może być tyle samo co samych par. Mogą nimi być obciążenia z dzieciństwa, odmienne doświadczenia partnerów; trudności komunikacyjne, relacje z innymi ludźmi oraz ich wpływ na związek; różnice w zakresie przekonań, głębokie kryzysy a czasem błahostki.

Dzięki terapii par partnerzy mogą zadać sobie pytania, których na co dzień sobie nie zadają, zobaczyć w siebie w innym niż zazwyczaj świetle.

 

Terapia pomaga w budowaniu porozumienia oraz zaufania, rozwija świadomość emocji i potrzeb, dostarcza narzędzi do radzenia sobie z kryzysami 

Psychoterapia par jest skierowana zarówno do związków formalnych i nieformalnych,  dla relacji hetero- i nieherteronormatywnych.

bottom of page