top of page

Felinoterapia

Felinoterapia, choć nie jest samodzielną formą terapii, jest uznawana za skuteczną terapię wspomagającą. Pomaga kształtować umiejętność relaksacji oraz komunikacji z własną emocjonalnością.

Jest również narzędziem rozwijającym zdolności poznawcze oraz społeczne u dzieci w wieku szkolnymi  przedszkolnym.

Na naszych zajęciach pomagamy rozwijać się dzieciom, młodzieży oraz seniorom w różnych obszarach poprzez wykorzystanie m. in.:

  • Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)

  • treningów relaksacyjnych

  • treningów kreatywności

  • treningów regulacji emocji

  • treningów pamięci i koncentracji

bottom of page