top of page

Diagnoza i poradnictwo

Diagnoza psychologiczna to proces w wyniku którego psycholog, w oparciu o odpowiednie narzędzia psychometryczne rozpoznaje mechanizmy funkcjonowania osoby badanej, wyjaśnia pojawiające się problemy oraz rozpoznaje możliwości i sposoby ich zmiany.

 

Diagnoza psychologiczna może stanowić podstawę lub uzupełnienie diagnozy psychiatrycznej. 

Przeprowadzamy diagnozy osobowości (MMPI2, SCID5PD) oraz intelektu, dysponujemy bazą rzetelnych i trafnych testów psychologicznych uzupełniających diagnozy kliniczne. Tworzymy opinie psychologiczne oraz seksuologiczne na potrzeby wymiaru sprawiedliwości.

bottom of page