top of page
About

O Pracowni Emocji

Pracownia Emocji to wyjątkowe miejsce stworzone przez psychoterapeutkę i psychoseksuolożkę Annę Jurek.

 

Oferujemy wsparcie psychologiczne w postaci psychoterapii indywidualnej dorosłych, młodzieży i dzieci oraz psychoterapii par, diagnozy psychologicznej, psychoterapii grupowej, psychoedukacji,

a również konsultacji seksuologicznych

Nasz zespół składa się z doświadczonych psychologów, psychoterapeutów oraz seksuologów. Choć specjalizujemy się w terapiach online, zapraszamy również do naszego łódzkiego gabinetu.

Jesteśmy miejscem bezpiecznym i przyjaznym osobom niehetero- i niecisnormatywnymi. Działamy w atmosferze inkluzywności.

Treatment

Nasze usługi

Psychoterapia indywidualna

Choć psychoterapia dzieli się na wiele nurtów i szkół (nasi specjaliści reprezentują kilka z nich) wspólnym dla nich jest to, że jest to metoda leczenia chorób, zaburzeń i trudności psychicznych oparta na kontakcie między dwojgiem ludzi: Pacjentem a Terapeutą. Gabinet terapeutyczny, wirtualny bądź realny, jest bezpieczną przestrzenią, w której Pacjent może przyjrzeć się swoim doświadczeniom, emocjom, przekonaniom, potrzebom, celom a dzięki narzędziom i umiejętnością terapeuty może także uczyć się nowych, bardziej adaptacyjnych, sposobów bycia w świecie. Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest jedną bądź kilkoma konsultacjami, które umożliwiają Pacjentowi i Terapeucie poznanie siebie nawzajem oraz skonstruowanie planu dalszych działań.

Psychoterapia par

Powodów do rozpoczęcia terapii par może być tyle samo co samych par. Mogą nimi być obciążenia z dzieciństwa, odmienne doświadczenia partnerów; trudności komunikacyjne, relacje z innymi ludzmi oraz ich wpływ na związek; różnice w zakresie przekonań, głębokie kryzysy a czasem błahostki z codziennego życia takie przyzwyczajenia jednej ze stron czy nadmiar obowiązków domowych oraz problem z adekwatnym ich podziałem.

Dzięki psychoterapii par partnerzy mają okazję zadać sobie pytania, których na co dzień sobie nie zadają, zobaczyć w siebie w innym niż zazwyczaj świetle. Pomaga w budowaniu budowaniu porozumienia oraz zaufania, rozwija swiadomość emocji i potrzeb, dostarcza narzędzi do radzenia sobie z kryzysami 

Psychoterapia par jest skierowana zarówno do związków formalnych i nieformalnych,  dla relacji hetero- i nieherteronormatywnych.

Psychoterapia grupowa

Mimo, że psychoterapię grupową prowadzi psychoterapeuta (jeden bądź dwoje) to jednak najistotniejszym czynnikiem leczącym w procesie grupowym są inni ludzie, inni Pacjenci. Grupa to środowisko w którym można uczyć się przez doświadczenie, przyglądać się temu, jak jest się odbieranym przez innych, reflektować swoje zachowania oraz ich konsekwencje a także relacje z ludźmi. Grupa terapeutyczna to też niezwykłe "laboratorium", w którym, w bezpiecznych warunkach można eksperymentować z nowymi wzorcami reagowania i zachowania, testować nowe sposoby regulacji emocji, uczyć jak w zdrowy być blisko z innymi.

Psychologia dziecięca

Jesteśmy świadomi, że jako rodzic lub opiekun, chcesz jak najlepiej dla swego dziecka czy podopiecznego. To zupełnie naturalne, że czasem czujesz się zdezorientowana, zdezorientowany, masz wątpliwości jak postąpić lub borykasz się z problemem, z rozwiązaniem którego potrzebujesz pomocy. 

Psychologowie dziecięcy z naszego Zespołu służą taką właśnie pomocą. Prowadzimy psychoterapię dzieci oraz rodzin, służymy również wsparciem dla rodziców w zakresie rozwijania kompetencji rodzicielskich. Diagnozujemy i prowadzimy terapię dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi.

Seksuologia

Seksualność jest naturalną, wrodzoną funkcją organizmu ludzkiego oraz ludzkiej psychiki. Jest też potężną siłą motywującą, nie tylko do budowania relacji z innymi ludźmi, ale jest też napędem do podejmowania wyzwań i samorozwoju. Jest również czynnikiem silnie wpływającym na subiektywne poczucie szczęścia, zarówno doświadczanego jako jednostka jak i w relacji.

Dlatego właśnie problemy w tej sferze bardzo silnie wpływają na dobrostan.

Pracujemy z funkcjonalnymi zaburzeniami seksualnymi, traumami, emocjami i przekonaniami hamującymi możliwość prowadzenia satysfakcjonującego życia intymnego. 

Diagnozujemy oraz wspieramy osoby w procesie tranzycji zdając sobie sprawę jak ważne jest poczucie zgodności między ekspresją oraz płcią psychologiczną.

Psychodietetyka

Psychodietetyka to dziedzina wiedzy zajmująca się badaniem wzajemnych związków między czynnikami psychologicznymi a odżywianiem. Uwzględnia także rolę czynników społeczno - kulturowych oraz innych, mogących wpływać na to, że tak trudno bywa stosować zasady zdrowego odżywiania w praktyce. Co więcej, sama wiedza dietetyczna to zbyt mało by skutecznie pomagać osobom zmagającym się z zaburzeniami odżywiania oraz tym, które chcą wyjść z błędnego koła diet i efektu jo-jo. Przyjrzenie się się przekonaniom dotyczącym odżywiania i masy ciała oraz specjalistyczna wiedza oraz umiejętności z zakresu psychoterapii zaburzeń odżywiania pozwalają naszym specjalistom wypracować trwałe zmiany oraz wypracować zdrową relację z jedzeniem.

Diagnoza i poradnictwo

Diagnoza psychologiczna to proces. w wyniku którego psycholog, w oparciu o odpowiednie narzędzia psychometryczne rozpoznaje mechanizmy funkcjonowania osoby badanej, wyjaśnia pojawiające się problemy oraz rozpoznaje możliwości i sposoby ich zmiany. Diagnoza psychologiczna może stanowić podstawę lub uzupełnienie diagnozy psychiatrycznej. 

Przeprowadzamy diagnozy osobowości (MMPI2, SCID5PD) oraz intelektu, dysponujemy bazą rzetelnych i trafnych testów psychologicznych uzupełniających diagnozy kliniczne. Tworzymy opinie psychologiczne oraz seksuologiczne na potrzeby wymiaru sprawiedliwości.

Terapia uzależnień

Uzależnienie to choroba i w związku z tym może dotknąć każdego - bez względu na wiek, wykształcenie czy status społeczny. Może dotyczyć substancji: alkoholu, narkotyków, leków albo czynności takich jak hazard, granie na komputerze, masturbacja lub oglądanie pornografii.

Niezależnie od tego czego uzależnienie dotyczy jest poprzedzone sygnałami ostrzegawczymi, rozwija się stopniowo i stopniowo odbiera jakość życia wpływając negatywnie na wszystkie sfery życia. 

Psychoterapia uzależnień pozwala zatrzymać proces postępowania choroby umożliwiając zastąpienie dysfunkcjonalnych mechanizmów psychologicznych stojących za uzależnieniem zdrowszymi, umożliwiającymi życie w wolności od używek. Nasi specjaliści służą najskuteczniejszą w wypadku uzależnień pomocą- psychoterapią.

Felinoterapia

Felinoterapia, choć nie jest samodzielna formą terapii, jest uznawana za skuteczną terapię wspomagającą. Pomaga kształtować umiejętność relaksacji oraz komunikację z własną emocjonalnością. Jest również narzędziem rozwijającym zdolności poznawcze oraz społeczne u dzieci w wieku szkolnym, a nawet przedszkolnym.

Na naszych zajęciach pomagamy rozwijać się dzieciom, młodzieży oraz seniorom na zróżnicowanych obszarach poprzez wykorzystanie m. in.:

  • Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)

  • treningów relaksacyjnych

  • treningów kreatywności

  • treningów regulacji emocji

  • treningów pamięci i koncentracji

Contact
bottom of page